Strona główna

Zakład Usług Kominiarskich „KOMINIARZ” jest kontynuatorem chlubnych tradycji kominiarstwa rodzinnego, mających początek w XIX wieku. Właściciel zakładu Mateusz Grzenkowicz jest jedynastym kominiarzem i szóstym pokoleniem kominiarzy w rodzinie Majewskich, wywodzących się rodem z poznańskiego.

Zdjęcie z rodzinnego albumu: z lewej Edward Majewski (ojciec)

W okresie międzywojennym Edward Majewski – ojciec sprowadził się z Poznania na Kaszuby, początkowo do Kościerzyny, poprzez Sulęczyno, aż na stałe osiadł w Sierakowicach, gdzie mieszkał do śmierci. Jego zakład kominiarski funkcjonował do 1952 roku, kiedy to władza likwidowała prywatne zakłady. Jego potomkowie rozpoczęli pracę w Spółdzielni Kominiarskiej – wszyscy byli mistrzami kominiarskimi i kierownikami zakładów do śmierci lub do momentu przejścia na emeryturę. W chwili obecnej jest dwóch czynnych kontynuatorów rodzinnego kominiarstwa. Jednym z nich jest kominiarz w Niemczech posiadający własny zakład kominiarski, a drugim współwłaściciel Zakładu Usług Kominiarskich „KOMINIARZ” s.c. Mateusz Grzenkowicz. Rodzinę, z taką tradycją zawodu kominiarskiego, trudno dziś jeszcze znaleźć.